Doula

Matilda Haggärde

För dig som söker kontinuitet, trygghet och kunskap under graviditet, födelse och första tiden som förälder erbjuder jag doula-tjänster. Som doula finns jag med som emotionellt stöd under hela resan, grundad i mina rika erfarenheter av barnafödande, men utan medicinskt ansvar. Mitt mål är att tillsammans med dig/er skapa en så lugn och positiv upplevelse av förlossningen som möjligt. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner tillit. Därför erbjuds du/ni ett första kostnadsfritt möte. Därefter kommer vi överens om ett eventuellt fortsatt samarbete och ytterligare antal träffar innan förlossningen. Gemensamt formar vi dessa möten, ger utrymme åt både eventuella orosmoln/tidigare upplevelser samt önskemål, och jobbar ihop oss som ett team. Jag har goda kunskaper i profylax, "föda utan rädsla", dyktekniken, mindfulness, hypnobirthing, avslappningstekniker, akupressur, yoga och massage.

Ett ordinarie uppdrag kostar 9500 kr inklusive moms.

I ett ordinarie uppdrag ingår tre träffar (två förberedande samt en efterträff), jour från fjorton dagar innan beräknat datum, eventuell ersättnings-doula samt medverkan under förlossning. Uppdraget kan formas efter era behov, och priset justeras därefter.

Välkommen att kontakta mig!