doula

För dig som söker kontinuitet, trygghet och kunskap under graviditet, födelse och första tiden som förälder erbjuder jag doula-tjänster. Som doula finns jag med som emotionellt stöd under hela resan, grundad i mina rika erfarenheter av barnafödande, men utan medicinskt ansvar. Mitt mål är att tillsammans med dig/er skapa en så lugn och positiv upplevelse av förlossningen som möjligt. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner tillit. Därför erbjuds du/ni ett första kostnadsfritt möte. Därefter kommer vi överens om ett eventuellt fortsatt samarbete och ytterligare antal träffar innan förlossningen. Gemensamt formar vi dessa möten, ger utrymme åt både eventuella orosmoln/tidigare upplevelser samt önskemål, och jobbar ihop oss som ett team. Jag har goda kunskaper i profylax, "föda utan rädsla", dyktekniken, mindfulness, hypnobirthing, avslappningstekniker, akupressur, yoga, spinning babies, rebozo och massage. Jag stöttar både ensamstående och par, både hemförlossningar och sjukhusförlossningar i hela länet.

Ett ordinarie uppdrag kostar 26.000 kr inklusive moms.

I ett ordinarie uppdrag ingår tre träffar (två förberedande samt en efterträff), jour från 10 dagar innan beräknat datum fram till barnets födelse, eventuell ersättnings-doula samt medverkan under förlossning. Uppdraget kan formas efter era behov, och priset justeras därefter. Det är även möjligt att boka endast förberedande samtal för den som önskar en doulas stöd inför, men kanske inte under, förlossningen.

Jag har arbetat som doula i 16 år, varit med på fler än 100 förlossningar, och är en av de mest erfarna doulorna i Sverige. 2006 utbildade jag mig till doula. 2007 blev jag certifierad doula av ODIS (Organisationen för Doulor & Förlossningspedagoger i Sverige). Sedan 2016 är jag deltidsanställd av Föreningen Tidigt Föräldrastöd som samordnare och mentor för doulor och håller även i godkänd doula-utbildning tillsammans med Bodil Frey (enbrastart.se). Jag tar även uppdrag som post-partum-doula, och stöttar då nyblivna föräldrar den första tiden efter förlossningen. Viss del av post-partum-stödet går att få RUT-avdrag för.

En del av omkostnaden för doulatjänster är berättigad friskvårdsbidrag.

Välkommen att kontakta mig!