För dig som söker kontinuitet, trygghet och kunskap under graviditet, födelse och första tiden som förälder erbjuder jag doula-tjänster. Som doula finns jag med som emotionellt stöd under hela resan, grundad i mina rika erfarenheter av barnafödande, men utan medicinskt ansvar. Mitt mål är att tillsammans med dig/er skapa en så lugn och positiv upplevelse av förlossningen som möjligt. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner tillit. Därför erbjuds du/ni ett första kostnadsfritt möte. Därefter kommer vi överens om ett eventuellt fortsatt samarbete och ytterligare antal träffar innan förlossningen. Gemensamt formar vi dessa möten, ger utrymme åt både eventuella orosmoln/tidigare upplevelser samt önskemål, och jobbar ihop oss som ett team. Jag har goda kunskaper i profylax, "föda utan rädsla", dyktekniken, mindfulness, hypnobirthing, avslappningstekniker, akupressur, yoga och massage.

Ett ordinarie uppdrag kostar 12000 kr inklusive moms.

I ett ordinarie uppdrag ingår tre träffar (två förberedande samt en efterträff), jour från fjorton dagar innan beräknat datum, eventuell ersättnings-doula samt medverkan under förlossning. Uppdraget kan formas efter era behov, och priset justeras därefter. Det är även möjligt att boka endast förberedande samtal för den som önskar en doulas stöd inför, men kanske inte under, förlossningen.

Jag har arbetat som doula i 13 år, varit med på fler än 60 förlossningar, och är en av de mest erfarna doulorna i Sverige. 2007 blev jag certifierad doula av ODIS (Organisationen för Doulor & Förlossningspedagoger i Sverige). Sedan 2016 är jag deltidsanställd av Föreningen Tidigt Föräldrastöd där jag framförallt arbetar som post-partum-doula, och alltså stöttar nyblivna föräldrar den första tiden efter förlossningen. För fyra bebisar har jag haft ynnesten att få utnyttja 10-dagarna (de som förr kallades pappa-dagarna) från Försäkringskassan för ge extra mycket stöd i hemmet de första månaderna.

En del av omkostnaden för doulatjänster är berättigad friskvårdsbidrag.

Välkommen att kontakta mig!