integritetspolicy

Matildas Profylax värnar om en säker hantering av kunders personuppgifter. Dataskyddslagen, tillsammans med EU-förordningen GDPR har ersatt den gamla Personuppgiftslagen. Kraven på hur företag och myndigheter får behandla personuppgifter har därmed skärpts, samtidigt som kundens rättigheter har ökat.

För att kunna fullfölja vårt uppdrag och leverera de tjänster vi erbjuder, måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund. Det kan exempelvis vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Detta lagras hos oss på olika datamedia. Det är endast de uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla avtalet, som registreras och behandlas.

Uppgifterna vi har om dig kommer direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund eller ingår avtal. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, då t.ex. kundförhållandet upphört, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, enklast genom vår e-post info@matildasprofylax.se