kursinnehåll

Trygghet
– vad behövs för att du ska känna dig trygg och hur kan du nå dit

Avslappning
– olika metoder för att hjälpa dig själv och din partner att slappna av

Andning
– vikten av en lugn och mjuk andning och hur du kan träna upp din förmåga att bibehålla den under värkarbetet, och att som partner guida andning

Mental träning
– insikt i hur dina tankar påverkar din kropp och utifrån den erfarenheten finna målbilder och positiva affirmationer

Partnerns stöd
– närvaro, röst, beröring och ögonkontakt. Som aktiv partner med rätt kunskap kan du skänka lugn, lindra smärta och ge din kvinna ett tryggare och kortare (!) förlossningsförlopp.

Hormonet oxytocin
– om dess del i förlossningsförloppet och hur du/ni kan stimulera frisättandet

Förlossningsförlopp
– kroppen är klok!

Krystning
– vad händer i kroppen och hur minimeras risken för bristningar

Ställningar
– hemma och på sjukhuset, vad känns bra och vad gynnar förloppet

Rutiner på sjukhuset / Valmöjligheter
– vikten av ett informerat val, om samarbetet med barnmorskan, om sjukvårdens erbjudanden och rekommendationer vad gäller vaginala undersökningar, fosterövervakning, injektioner, värkstimulering m.m.

Smärtlindring
– naturliga och medicinska metoder

Första tiden med barnet
– anknytning, känslor, instinkter och tips

Diskussioner och frågor
– tillsammans formar vi kursen!